Monday, October 2, 2023

Tag: deviprasad obbu

లోపలిమాట: ప్రాకులాటే ప్రగతికి ప్రతిబంధకం

లోపలిమాట: ప్రాకులాటే ప్రగతికి ప్రతిబంధకం

ప్రతి మనిషికీ ఆశలు, ఆకాంక్షలు, కోరికలు, ఇష్టాలు, అయిష్టాలు ఉంటాయి. వాటిని సాధించుకోవడం కోసం మనిషి నిరంతరం ప్రాకులాడుతూనే ఉంటారు. ఆ ప్రాకులాటే మనిషి ప్రగతికి ప్రతిబంధకం. ...

లోపలిమాట: బతుకు బండికి బాధలే ప్రగతి చక్రాలు

లోపలిమాట: బతుకు బండికి బాధలే ప్రగతి చక్రాలు

"బాధే సౌఖ్యమనే భావన రానీవోయ్. ఆ ఎరుకే నిశ్చలానందమోయ్, బ్రహ్మానందమోయ్" అని సీనియర్ సముద్రాల ఏ ఉద్దేశంతో చెప్పాడో తెలియదుగాని, ఆ వాక్యాలు మాత్రం ప్రస్తుత సమాజానికి ...

లోపలి మాట : జనారణ్యంలో కౄరమృగాలున్నాయి జాగ్రత్త

లోపలి మాట : జనారణ్యంలో కౄరమృగాలున్నాయి జాగ్రత్త

సాధారణంగా అడవిలో నివసించే పులి, సింహం, తోడేలు లాంటి కౄరమృగాలను చూసి సాటి సాధుజంతువులు భయపడడం సహజం. అలాంటి కౄరమృగాలు జనసంచారం ఉండే ప్రదేశాలలోకి అకస్మాత్తుగా వచ్చేసినప్పుడు ...

దేవీప్రసాద్ ఒబ్బు కథ : మాతృదేవోభవ

దేవీప్రసాద్ ఒబ్బు కథ : మాతృదేవోభవ

"రేయ్ గిరి, స్నానానికి వెళ్ళు స్కూలుకి టైం అవుతోంది" కొడుకుని ఉద్దేశించి వంటగదిలోంచి అరుస్తోంది హేమ. "శృతిని చేయమను. నేను తర్వాత చేస్తాను" ఫోనులో యూటూబు వీడియోలు ...

సద్గురువాణి : ఏకాంతమే ఏకైక ఆనందం

సద్గురువాణి : ఏకాంతమే ఏకైక ఆనందం

జీవులెప్పుడూ సుఖాన్వేషణ వైపే అడుగులు వేస్తూ ఉంటాయి. అలా సుఖాన్వేషణ కోసం వెంపర్లాడే జీవరాసులలో మనిషే కాస్త ముందు వరుసలో ఉంటాడు. ఎందుకంటే బతుకు పోరాటంలో తమకు ...

జీవితం రిలీజ్ అయిపోయిన సినిమా లాంటిది!

జీవితం రిలీజ్ అయిపోయిన సినిమా లాంటిది!

ఇవాళ (26-02-2023) ఉదయం 9:15 నిమిషాలకు అల్పాహారం చేసుకుని నేను, జ్ఞానశిశువు గురుసన్నిధికి వెళ్ళాం. అప్పటికే కొంతమంది జిజ్ఞాశువులు గురుసన్నిధిలో ఆసీనులై ఉన్నారు. గురువుగారి ఆత్మీయ స్పర్శతో ...

లోపలి మాట : సమసమాజం

లోపలి మాట : సమసమాజం

చెట్లు, చేమలు... కొండలు, కోనలు... నదులు, సరస్సులు... పర్వతాలు, మైదానాలు... ఇలాంటి ఎన్నో అందమైన ప్రదేశాల సమాహారమే ప్రకృతి. అందుకే స్త్రీని ప్రకృతితో పోల్చారు. ప్రకృతి తనలోని ...

లోపలి మాట : మరణమే మధురం!

లోపలి మాట : మరణమే మధురం!

ఒక్కొక్కసారి మనసు మగతగా మారిపోతూంటుంది, ఈ మనుషుల మనస్తత్వాలను చూసి. ఎవరికివారు యమునాతీరే అన్నట్లు ప్రవర్తిస్తుంటారు ఈ మనుషులు. ఎవరికీ ఎవరిమీదా ప్రేమాభిమానాలులేవు, ఆప్యాయతానుబంధాలులేవు. మమతానురాగాలులేవు. ఉన్నదంతా ...

లోపలిమాట : ఎందుకీ మిడిసిపాటు?

లోపలిమాట : ఎందుకీ మిడిసిపాటు?

తనపైకి రాళ్లు రువ్వినా, పైకెక్కి తొక్కినా, తనలో వికసించిన మొగ్గలను తుంచినా దేనికీ చలించకుండా ప్రేమతో పండ్లను, పుష్పాలను, చల్లని నీడను అందిస్తాయి వృక్షాలు. ఎవరు అడిగినా, ...

సద్గురువాణి : ఓ జిజ్ఞాశువు అరుణాచల యాత్ర

సద్గురువాణి : ఓ జిజ్ఞాశువు అరుణాచల యాత్ర

జ్ఞానాంబ అంశ అయిన సద్గురు బోధలను గణపతాంశ అయిన బాబు తన రచనాశైలితో లోకానికి రుచి చూపాడు. ఆ రుచికి పరవశుడైన సత్యనారాయణ అనే ఓ జిజ్ఞాశువు తెలంగాణ ...

Page 1 of 5 1 2 5

Top Read Stories

VIDEO

error: adarsini.com Content is protected !!