ఎమ్వీరామిరెడ్డి కవిత :: ఇప్పుడు చెప్పండి    

587

ఇప్పుడు చెప్పండి

ఇంకా

ఖండాంతరాల కలలే కందామా

వీసా కోసం ఎదురు చూద్దామా

డాలర్ల గురించే మాట్లాడుకుందామా

రంగుల వారీగా ముఠాలు కడదామా

బలగాలతో చంకలు గుద్దుకుందామా

స్వర్గాల గురించే చర్చలు జరుపుదామా

తోకల్నే మెళ్లో వేసుకు తిరుగుదామా

రెండు చేతులూ తెగనరుక్కొని

ఆరో వేలు మాత్రమే అందిద్దామా

సేవల్ని బీరువాల్లో భద్రపరచి

పెదవుల్ని అంగట్లో ప్రదర్శన కుంచుదామా

రక్తమాంసాలను రహస్య తిత్తులలో దాపెట్టి

ఉండుకాలకు ఊరేగింపులు చేద్దామా

 

కుంటిసాకుల కుర్చీలనే నమ్ముకుందామా

హామీలతోనే కడుపు నింపుకొందామా

ఉచిత వేలంపాటల్లో నాట్యం చేద్దామా

సేకరణలోనే పొలాలకు నీళ్లొదిలేద్దామా

 

క్రిమికీటకాలన్నిటినీ జీర్ణం చేసుకుందామా

సారమంతా రసాయనాలకే అంకితమిద్దామా

 

తస్సా దియ్యా…

వెయ్యిన్నొక్క రకాల వైక్తిక భరోసాలను

ఒక్క వైరస్‌ తునాతునకలు చేసింది కదా!

ఇప్పుడు చెప్పండి-

… ఎమ్వీ రామిరెడ్డి

9866777870

కరోనా మహమ్మారి వల్ల దేశానికి జరిగిన మేలేంటి

 

Facebook Comments